Δυμιώτης: Antithesization and Continuity in Sibelius’ Symphonies Προβολή Μεγαλύτερου

Δυμιώτης: Antithesization and Continuity in Sibelius’ Symphonies

ISBN 978-618-80006-5-0

Νέο

Δυμιώτης, Φάνος (1965-2007) 
Antithesization and Continuity in Sibelius’ Symphonies 
[Αντίθεση και συνέχεια στις συμφωνίες του Σιμπέλιους
(στα αγγλικά) 

ISBN: 978-618-80006-5-0 
Σελίδες: 144 
Τιμή: 20 € 

Επιμέλεια και διόρθωση κειμένων: Ελένη Γρηγορέα 
Επιμέλεια μουσικών παραδειγμάτων: Γιάννης Σαμπροβαλάκης 
Σχεδιασμός μουσικών παραδειγμάτων: Φάνος Δυμιώτης

Περισσότερες λεπτομέρειες

20,00€

Περισσότερες πληροφορίες

Originally presented as the author’s dissertation (Ph. D.–Princeton University, 1995).

This essay and the String Quartet nο. 2 together constitute the dissertation but are otherwise unrelated. 
Professors Scott Burnham and Peter Westergaard were principal readers for this dissertation. 

 

CONTENTS

ACKNOWLEDGMENTS

LIST OF MUSICAL EXAMPLES

LIST OF DIAGRAMS

INTRODUCTION

 

CHAPTER I

The “Diabolus” in Sibelius’ Fourth Symphony

The catharsis effected by the tritone

 

CHAPTER II

Continuity in the Seventh Symphony

Conclusion

 

APPENDIX

An analysis of the third expansion wave (mm. 72-88) of the Fourth Symphony’s first movement

 

BIBLIOGRAPHY